Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

International Society of Analytical Trilogy/SITA

 https://www.trilogiaanalitica.org/norberto-r-keppe-5/

 

Life to Afterlife Death and Back Full Official Movie

https://www.youtube.com/watch?v=Hm-IGeVpJ-M

https://www.youtube.com/watch?v=65eyvshsx5U

 

Stephen W. Porges

https://www.stephenporges.com/

 

Kilpailu - ja kuluttajavirasto

https://www.kkv.fi/

 

Dr Joe Dispenza

https://drjoedispenza.com/

 

Sami Minkkinen

https://www.samiminkkinen.fi/

 

Suomen trauma - ja dissosiaatioyhdistys

Disso ry

https://www.disso.fi/

 

Surukonferenssi

http://www.surut.fi/

 

Traumaterapiakeskus

 https://www.traumaterapiakeskus.com/

 

TRE Tension and trauma releasing exercises

http://trefinland.fi/

 

EFT-tapping

https://hidastaelamaa.fi/2015/04/miten-eft-tapping-toimii/#a408376a

https://goe.ac/tapping_studies.htm

 

EMDR

https://www.emdr.com/

 

Raisa Cacciatore

https://www.raisacacciatore.fi/19

 

Rikosuhripäivystys

https://www.riku.fi/

 

Amnesty International Suomen osasto

https://www.amnesty.fi/tyomme/

 

Ihmisoikeudet

https://ihmisoikeudet.net/

 

Ihmisoikeuskeskus

https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/

 

Ulkoministeriö

https://um.fi/etusivu

 

Valtioneuvoston ihmisoikeusselonteko 2014 

https://um.fi/julkaisut/-/asset_publisher/TVOLgBmLyZvu/content/government-of-finland-human-rights-report-2014

 

 

YK:n julistus ihmisoikeuskasvatuksesta ja koulutuksesta

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/Training/Pages/UNDHREducationTraining.aspx

 

 

Julistus yksilöiden, ryhmien ja yhteiskunnan elinten oikeudesta ja vastuusta edistää ja suojella yleismaailmallisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia ja perusvapauksia.

https://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/Declaration.aspx

 

 

YK:n päätöslauselma naispuolisten ihmisoikeuspuolustajien suojelusta

https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/181

 

 

YK:n päätöslauselma ihmisoikeuspuolustajien suojelusta

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/C.3/70/L.46/Rev.1

 

 

Perustuslaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731

 

Perustuslakiblogi

https://perustuslakiblogi.wordpress.com/

  

Eduskunnan oikeusasiamies

https://www.oikeusasiamies.fi/fi