https://psykologinenensiapu.fi/
 
 


 PSYKOLOGINENensiapu.fi Koulutus on yrityksemme rekisteröity tavaramerkki. Kuvassa Marena Meira Mattila.


KOULUTUKSET 

Psykiatrinen sairaanhoitaja (syventymissuuntauksena psykiatria, erityisesti psyykkiset puolustusmekanismit) 2012 Valviran laillistus 

(217/210 op  numeroiden keskiarvo 4,1 /5 ) 

Psykologiset testit pääsykokeissa, Ammattikorkeakoulu Metropolia


Koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto 1998  (40 ov/60 op)

Erityislasten - ja nuorten kohtaamisessa ja ohjaamisessa vahvuudet

Turun kristillinen opisto


KRIISI-INTERVENTIO MENETELMÄKOULUTUKSET 

Debriefing-ohjaaja

Modernit kriisi-interventiot, psykologinen debriefing-menetelmä ja harjoitus 2021

Suomen Psykologinen Instituutti

Psykologian tohtori, Psykologi, Dosentti Salli Saari KIRKON HENKISEN HUOLLON KOULUTUS, HeHu 2024 15.2.2024 Teema: Lasten ja nuorten tekemä ja kokema väkivalta ja surevan kohtaaminen. Oulun Hiippakunta


TRAUMASUMMIT FINLAND

TraumaSummit Finland 2022 11.-13.5.2022 Suomen suurin traumatietoisuuden lisäämiseen keskittyvä tapahtuma (II järjestämiskerta)

Yhteys.Me, Iloa ja Toivoa-organisaatio, Johanna Linner, Tapahtumatoimisto OFRD 


11.5.2022 Päivän teema: trauma monikasvoisena

Kuinka toipua yhteisönä traumasta ja väkivallasta?  Kati Sarvela HLL, terapeutti, Iloa ja Toivoa-organisaatio

Liike - ja kehotietoisuusharjoitus 1, Annika Sarvela pedagogi, tanssija, jooganopettaja

Sodan traumat - Miten niistä voi toipua?

Unto Kärkkäinen kokemusasiantuntija & Antti Pentikäinen tutkimusprofessori

Sotatraumat koskettavat tavalla tai toisella meitä kaikkia, Sari Yli-Juuti Kouluttajapsykoterapeutti

Traumakokemusten huomioiminen raskauden, synnytyksen ja vauvavuoden aikana

Sanna Isosävi PsT ja varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapeutti

Lapsiperheen stressistä

Eeva-Leena Kataja & Jonna Lehikoinen Turun yliopisto, FinnBrain -tutkimus & Ensi - ja turvakotien liitto

Dissosiaatio ja sen vaikutukset arjessa

Anne Suokas traumaterapiakeskus, johtaja, psykologi, traumapsykoterapeutti, VET

Yhteinen mieli - traumatietoisuutta mielenterveystyöhön

Karoliina Maanmieli & Kati Sarvela kirjallisuusterapiaohjaaja, kirjoittamisen tutkijatohtori & Iloa & Toivoa- organisaatio


12.5.2022 Päivän teema: väkivallan monet muodot ja ilmiöt

Väkivalta hyvinvoinnin murtajana, Johanna Linner Matikka YTM, projektipäällikkö, sosiaalityöntekijä, väitöskirjatutkija

Sukupuolittunut väkivalta, Matti Kupila, vastaava väkivaltatyöntekijä, psykoterapeutti, Johanna Linner Matikka

YTM, projektipäällikkö, sosiaalityöntekijä, väitöskirjatutkija

ja Martta October kehittämispäällikkö THL

Mielenterveys väkivaltainen radikalisoituminen ja yhteisöresilienssi

Kati Sarvela HLL, terapeutti ja Onni Sarvela projektiasiantuntija Iloa ja Toivoa organisaatio

Lähisuhdeväkivallan yhteys terveyteen, Heli Siltala psykologi tutkijatohtori

Vankilaan tiivistynyt trauma

Anne Pelkonen psykiatrian erikoislääkäri, traumapsykoterapian kouluttajapsykoterapeutti,  Kaisa Tammi psykologi, vankilanjohtaja

Paneelikeskustelu: rasismin ja syrjinnän vaikutukset Hibo Abdulkarim, Mona Eid ja Shadia Rask THL

Saamelaisten kollektiivinen trauma, Heidi Eriksen lääkäri

Liike ja kosketusharjoitus 2, Annika Sarvela Pedagogi, tanssija, jooganopettaja

Trauma, väkivalta ja Jumalan kuva

Mari Leppänen piispa Turun seurakunta, Antti Pentikäinen tutkijaprofessori


13.5.2022 Päivän teema: toipumisen monet muodot

Traumatietoisuus on kaikkien asia, Anne Pelkonen Yhteys.me, psykiatrian erikoislääkäri, traumapsykoterapian kouluttajapsykoterapeutti

Traumainformoidun työotteen opettaminen ammattikorkeakoulussa

Minna Kousa, Benjamin Krok & Minna Kuvajainen Suomen Diakoniaopisto, Laurea Ammattikorkeakoulu & LAB-ammattikorkeakoulu

Posttraumatyöpajat vaativan työn tukena

Anne Pelkonen, traumapsykoterapian kouluttajapsykoterapeutti, Hannu Takkinen rikosylikonstaapeli

Traumainformoitu työ päihteidenkäyttäjien kanssa työskenneltäessä

Kati Sarvela Iloa ja Toivoa-organisaatio & Kaisa Söderlund TuNe Tuki - ja Neuvolatyön-hanke

Ikkuna itseen: näkökulmia traumasensitiivisyyteen tanssipedagogiikassa

Pauliina Laukkanen & Kirsi Törmi

Kokemuksellinen tanssiharjoite: Näkymätön tanssi

Pauliina Laukkanen tohtorikoulutettava

Turvattomasta lapsuudesta toipuminen

Seidi Haarala, Ruusu Haarala & Johanna Linner Matikka
TraumaSummit Finland 2021 4.-6.5.2021 Suomen suurin traumatietoisuuden lisäämiseen keskittyvä tapahtuma (I järjestämiskerta)

Basam Books, Myllyhoitoyhdistys, Suomen Trauma - ja dissosiaatioyhdistys Disso ry. Trauma -ja psykoterapiakeskus Geneesi, Komppi Oy. Psyykkisen hyvinvoinnin keskus, OFRD tapahtumatoimisto, Johanna Linner, Iloa ja Toivoa-organisaatio, Yhteys.me


4.5.2021

Tilaisuuden avaus Merja Kyllönen, entinen liikenneministeri, EU-parlamentaarikko, nykyinen kansanedustaja

Miten olemme nyt tässä ja miksi traumatietoisuutta tarvitaan? Kati Sarvela, HLL, terapeutti, tietokirjailija

Greetings from TraumaSummit Ireland Clive Corry, TraumaSummit Ireland

Trauman monet muodot - kiintymyssuhdehäiriöt, yksittäiset traumatisoivat tapahtumat, vakava pitkäkestoinen traumatisoituminen Ulrika Björkstam, VTM, ratkaisukeskeinen valmentaja ja keynote-puhuja

Laihon tarina Tina Laiho, varhaiskasvatuksen opettaja ja kokemusasiantuntija

Poikien talo, tapahtuman hyväntekeväisyyskohde

Ritva Ropponen, traumapsykoterapeutti VET, EMDR-terapeutti, työnohjaaja, psykoterapeuttikouluttaja

Liikeharjoitus, Annika Sarvela pedagogi, tanssija

Lapsuuden haitalliset kokemukset – kohti toipumisen ja toivon kulttuuria Saija Westerlund-Cook, asiantuntija, väitöskirjatutkija

Inna Kinnunen ja Maaret Von Wrightin Komppi Mehiläinen, kokemuksia psykoterapiatyöstä

Mistä kestävä hyvinvointi rakentuu?  Johanna Linner Matikka, YTM, projektipäällikkö, sosiaalityöntekijä, väitöskirjatutkija

Yksilöllinen väkivalta ja trauma Ujuni Ahmed & Minna Salmi


5.5.2021

Kaikki lähtee turvallisesta arjesta Johanna Linner Matikka, YTM, projektipäällikkö, sosiaalityöntekijä, väitöskirjatutkija

Jane Mulcahy, Phd. mom, wife, researcher and speaker

Kokemustutkijan ajatuksia traumasta ja addiktiosta Mai Peltoniemi, sosionomi (YAMK), työnohjaaja, kouluttaja, kokemusasiantuntija

Lapsuuden ajan haitalliset kokemukset ja lastensuojelu Onni Westlund, kokemusasiantuntija

Millaisia vaikutuksia traumatisoitumisella voi olla vanhemmuuteen ja miten katkaista taakkasiirtymät?

Sanna Isojärvi, PsT ja varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapeutti

Käytönnön kokemuksellista viisautta lasten kanssa työskenteleville Minna Katajajärvi, lastentarhaopettaja, tunnetaitovalmentaja, kouluttaja

Kuinka luoda turvaa ja lämpöä urheilu -ja liikuntaharrastuksiin Kiira Korpi, valmentaja, luisteluartisti

Maria Lindroos & Sari Nyberg


6.5.2021

Traumasta toipuminen Anne Pelkonen, psykiatrian erikoislääkäri, traumapsykoterapian kouluttajapsykoterapeutti

Keholliset menetelmät toipumisen voimavarana Marko Punkanen, musiikkiterapeutti, tanssi-liiketerapeutti, traumapsykoterapeutti, VET, kouluttaja

Traumatietoisuus luovan tilan mahdollistajana - havaintoja taiteellisista prosesseista Kirsi Törmi, tanssitaiteen tohtori, hahmoterapeutti

Trauman ja kivun yhtälö - Pitkittyneestä kivusta toipuminen Karita Palomäki, psykofyysisen kivunhoitoon erikoistunut fysioterapeutti, kouluttaja, työnohjaaja ja tietokirjailija

Häpeästä toipumisen polulle - Tunnistaako traumatisoitunut oman avun tarpeensa? Mikaela Blomqvist-Lyytikäinen, psykiatri, kehitysvammalääkäri

Traumasensitiivinen äänityöskentely oman äänen etsimisen takana Demian Seesjärvi, musiikkipedagogi, (YAMK), kehoääni-terapeutti

Hevonen mielen peilinä Lena Lassila, toimintaterapeutti, ratsastusterapeutti, SRT, EMDR-terapeutti, traumapsykoterapeuttikoulutettavaKRIISI, LAPSI -JA NUORISOPSYKIATRIA, KASVATUS


BrainPower Leadership-training, neuropsychotherapist Jan Sky 7.11.2020

Traumainformoitu sote ja ope


Kriisin jäljet - toipumisen psykologinen tukeminen 27.5.2020.

Suomen Psykologinen instituutti

Salli Saari kriisi -ja katastrofipsykologian dos. psykologian tohtori. Petteri Kantola majuri evp. turvallisuuskouluttaja. Ritva Romppanen

fil.toht.psykoterapeutti, kriisityön asiantuntija.


Utöya - Miten selviytyä traumaattisista tapahtumista, Elokuvanäytös "U-July 22" sekä keskustelua pahuudesta ja traumasta 11/2018

Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto, Norjan suurlähetystö, Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus


"Back to basics"-koulutus 23.11.2009 Päihdepsykiatrian poliklinikka HUS, Irma Karila PsT


Opetustiloihin kohdistuvasta iskusta selviytyminen. Minkälainen kriisitilanne on koulusurmat johtamisen ja viestinnän näkökulmasta?

13.4.2021 Maarit Pedak VTT, KTM, Länsi - ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto


Kriisityön päivät 12.-13.4.2018

STM, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupunkien sosiaali- ja kriisipäivystys ym.


Trauma vai ADHD epätoivotun käytöksen taustalla? 14.12.2022

Silve Serenius-Sirve, psykologi, johtaja, Barnavårdsföreningen i Finland rf


Kasvattajien itsetuntemus - Johdatusta traumainformoituun työotteeseen ja positiiviseen pedagogiikkaan 1.9.2022 

Kati Sarvela, terapeutti (hypnoterapia, sensomotorinen psykoterapia), hammaslääkäri, tietokirjailija, traumakouluttaja

Minna Katajamäki, lastentarhaopettaja, EFT-terapeutti, Lasten tunnetaito-ohjaaja, Lasten ja nuorten psyykkisten ongelmien terapeuttinen ohjaaja, nepsyvalmentaja

Länsi - ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto


Traumaperäisten häiriöiden vaikutus lapsen ja nuoren kasvuun ja kehitykseen, verkko-opiskelu 3/2021

Mira Talala KM, kognitiivinen psykoterapeutti 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto


Haastavan käytöksen kohtaaminen osa 3. toinen aste-koulutus 25.11.2020

Erja Sandberg KT-erityispedagogi, ADHD-tutkija

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto


Haastavan käytöksen kohtaaminen osa 2. yläkoulussa-koulutus 24.11.2020

Erja Sandberg KT-erityispedagogi, ADHD-tutkija

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto


Haastavan käytöksen kohtaaminen osa 1. alakoulussa-koulutus 19.11.2020

Erja Sandberg KT-erityispedagogi, ADHD-tutkija

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto


Tunteet ja käyttäytyminen hallintaan- koulutus koulunkäynninohjaajille. Raisa Cacciatoren (lastenpsykiatri, nuorisolääkäri) aggression portaat-opetusohjelma 12.11.2020 Jaana Kiviluote KT, erityisluokanopettaja, kouluttaja, tutkija

Länsi - ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto


Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa kurssi  5 op  7/2008 (arviointi 5/5 erinomainen)

Kuopion yliopisto, avoin yliopisto


Koulunkäyntiavustaja kurssi 9-11/1997

Karjaan Kurssikeskus


Koulunkäyntiavustajan perehdytyskurssi 1-5/1997

Kaustisen Evankelinen Kansanopisto


Kasvun tukeminen ja ohjaus 17 ov 8.8.1994 - 31.1.1995 (moduulin kokonaisarvosana, kiitettävä 5/5)

Kokkolan Kotitalous - ja sosiaalialan oppilaitos 


Leikkikenttäohjaajien kurssi 15 tuntia 6/1993

Lapsipsykologia, leikinohjaus, käytännön harjoituksia; sisä - ja ulkoleikit, liikuntavälineet ja ohjattu toiminta leikkikentillä. Kaustisen Evankelinen Kansanopisto

OIKEUSTIETEENOPINTOJA  

49 op Helsingin yliopisto, avoin yliopisto


Oikeustieteen opetuksen arvot webinaari 8.12.2020 

Suomen Lakimiesliitto ja Oikeuspoliittinen yhdistys Demla ry


TERVEYSTIETEET, HOITOTIETEEN AINEOPINNOT

38 op  Itä-Suomen yliopisto, avoin yliopistoPSYKOSOSIAALISEN TUEN HARJOITUKSIA


Psykososiaalisen tuen viranomaisyhteistyöharjoitus 9/2018 vapaaehtoisosallistuja/järjestötoimijuus

Suomen Puolustusvoimat Maavoimien esikunta, Sotilaslääketieteenkeskus, Kaartin jääkärirykmentti, Helsingin kaupunki, HUS, Helsingin poliisilaitos, Helsingin ja Uudenmaan piiri, Metropolia AMK ym.


SAR-(Search and Rescue) - harjoitus 5/2018 vapaaehtoisosallistuja/järjestötoimijuus

Finnair, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, KRP, FinAvia, HUS, ym.


Viranomaisharjoitus/valmius Eckerö Line 1.-2.11.2017 vapaaehtoisosallistuja/järjestötoimijuus

Poliisi, Puolustusvoimat ja Rajavartiolaitos


Meripelastustoimen suuronnettomuusharjoitus SURO II 5/2019 vapaaehtoisosallistuja/järjestötoimijuus

Suomenlahden merivartiosto, Vartiolentolaivue, Helsingin poliisilaitos, Helsingin pelastuslaitos, Helsingin ja Vantaan sosiaali - ja kriisipäivystys, HUS-sairaanhoitopiiri, Hätäkeskuslaitos, Suomen Meripelastusseura, Merivoimat, Laurea AMK, Metropolia AMK, WWF


PERUS -JA IHMISOIKEUDET, YHTEISKUNTA


Elinryöstöjä koskevan ihmisoikeusraportin esittely/Kiinassa tapahtuvat elinryöstöt – seminaari 2/2017

David Kilgour, Kanadan ent. apulaisulkoministeri, ihmisoikeusaktivisti 

Eduskunnan ihmisoikeusverkosto


Naisiin kohdistuva väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Istanbulin sopimuksen kansallinen täytäntöönpano-seminaari 9/2019 Ihmisoikeuskeskus

Vakavan trauman kokeneiden pakolaisten hoito -seminaari 2/2017


PALOMA-hanke: Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos, Kuopion yliopistollinen sairaala, Suomen Mielenterveysseura, Hämeenlinnan kaupunki, HYKS Psykiatria.  PALOMA-hanketta rahoittaa Turvapaikka- maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (EU)


Seksuaalisuutta loukkaava väkivalta Suomessa – koulutus 5/2016, Terveyden – ja Hyvinvoinnin laitos


Edustajan ja alaikäisyksiköiden toimintaan perehdyttävät koulutuspäivät 2/2016 Maahanmuuttovirasto


Valtioneuvoston kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman valmisteluun liittyvä seminaari- ja kuulemistilaisuus 2/2016 Oikeusministeriö, Ihmisoikeuskeskus


Saamelaiset, arktinen alue ja ympäristöpäätöksenteko seminaari 1/2016

Tampereen yliopisto, Helsingin yliopisto, Lapin yliopisto arktinen keskus, Koneen säätiö 


RIIHI –  Yhdessä kohti hyvinvointia ja terveyttä seminaari 3/2016

Tekes, Sitra, STM, RAY, Innokylä, THL, Soste, Kuntaliitto


Uusi yhdenvertaisuuslakiuudistusseminaari, mikä muuttui? 2/2015 Ihmisoikeuskeskus, Oikeusministeriö

Ihmisoikeusekskursio vierailukohteet; Ihmisoikeuskeskus & Ulkoasiainministeriö 2/2015

Tampereen Yliopisto


Valtiosääntöpäivä IV Pitääkö perustuslain valvontajärjestelmä uudistaa? 3/2015

Suomalainen Lakimiesyhdistys 


Hyvä Yhteiskunta Master Class seminaari 10/2015 LähiTapiola & Helsingin yliopisto


Tasa-arvo ja yhdenvertaisuustyö ministeriössä – keskustelua tutkimuksesta 11/2015 WoM Oy 


Tyttöjen ja naisten ympärileikkauksen estämisen toimintaohjelman työkokous 11/2015

Sosiaali- ja terveysministeriö & Terveyden – ja Hyvinvoinnin laitos


Koulutus vuoden 2016 alussa voimaan tulevista lastensuojelulain muutoksista 11/2015

Sosiaali- ja terveysministeriö 


Seminaari poikien ja miesten syrjäytymisestä 11/2015 Perusäijät, Vihreä Miesliike, Miesjärjestöjen keskusliitto


Suomi 60-vuotta YK:ssa-juhla. The 60th Anniversary of Finland`s Membership to the United Nations-Celebration 9.12.2015. Rooli: ihmisoikeusaktivisti

Ulkoasiainministeriö, Finlandia-talo Helsinki

Ministry for Foreign Affairs of Finland

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/suomi-juhlii-60-vuotista-yk-jasenyytta-yk-n-paasihteeri-ban-ki-moon-juhlapuhujana


SUOJELE LASTA –  järjestelmä lapsen puolella? LaskeTut-lastensuojelun kehittämis- ja tutkimushankkeen päätösseminaari

 12/2015 Terveyden – ja Hyvinvoinnin laitos


Studia Militaria-seminaari: Puolustusvoimien tutkimustoiminta - miten Puolustusvoimat varautuu tulevaisuuden haasteisiin? 3/2019

Suomen Sotatieteellinen Seura ry


Onko oikeusvaltio kriisissä-seminaari 26.11.2019.

Tutkas ja Suomen tiedeakatemiain ihmisoikeuskomitea


EU:n kriisinhallinnan tulevaisuuden haasteet-seminaari 9/2019

Laajan turvallisuuden verkosto WISE, Kriisinhallintakeskus CMC, Puolustusvoimien kansainvälinen keskus FINCENT,

Poliisiammattikorkeakoulu


Kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan seminaari: naiset kriisejä hallitsemassa 23.9.2020.

Laajan turvallisuuden verkosto WISE ja Kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan osaamiskeskus (jonka muodostavat Kriisinhallintakeskus CMC

Finland, Puolustusvoimien kansainvälinen keskus FINCENT, Poliisiammattikorkeakoulu sekä Raja - ja merivartiokoulu)


Whistleblowing-webinaari. Pakollisen whistleblowing-kanavan käyttöönotto. 14.10.2021

Juuriharja Consulting Group Oy


Suojautuminen avoimien lähteiden tiedustelulta (OSINT)- koulutus Supon näkökulmasta 20.5.2021

Suojelupoliisin erikoistutkija Veli-Pekka Kivimäki, Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK


Suomen turvallisuuspolitiikka muutosten pyörteissä-seminaari 9/2017

Kadettikunta ry & Suomen Sotatieteellinen Seura ry


Turvallinen Suomi -seminaari 3/2017

Suomen Palomiesliitto SPAL ja Hätäkeskusammattilaisten liitto HAL


Alkusammutus 1-kurssi 4/2016

LähiTapiola & Uudenmaan Aikuiskoulutuskeskus Oy
JOHTAMISKOULUTUSTA


Huono johtaminen vs. tiedolla johtaminen -webinaari 16.12.2020

Huono johtaminen, Jussi Kivistö professori Tampereen yliopisto

Tiedolla johtaminen, Harri Laihonen professori University of Eastern Finland UEF

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto


DRAAMAN TYÖKALUJA GLOBAALIKASVATUKSEEN KOULUTUS 4/2015

Rauhankasvatusinstituutti ry. Rauhankoulu & KSL-opintokeskus


EDUSKUNNAN KIRJASTON KOULUTUKSET


Lainsäädäntöprosessin tiedonlähteet 2/2017 

YK-tiedonlähteet verkossa-koulutus 10/2016 

EU asioiden käsittely Suomessa- koulutus 3/2016 

Finlex ja muut kotimaiset säädöslähteet-koulutus 2/2016


TOIVON SEMINAARI

Toivon tuki-hyväntekeväisyyswebinaari 26.11.2020

Eveliina Hostila toiminnajohtaja Hope, Ilona Rauhala psykologi, Jaakko Sahimaa organisaatiopsykologi,  Saara Remes psykoterapeutti valmentaja, Harri Helajärvi lääketieteen tohtori, Arto O.Salonen apulaisprofessori, Miia Huitti stressivalmentaja, Jari Hakanen tutkimusprofessori, Jaana Hautala yritys - ja mentaalivalmentaja, Simo Rautarinne vuorovaikutusmuotoilija, Esa Lehtinen CEO yritysvalmentaja, Kirsi Piha viestinnän ja muutoksen ammattilainen, Jouko Mikkola mentaalivalmentaja, Tony Dundefelt psykologi, Lauri Pyykkönen Golden rainbow, Pekka Hyysalo

https://hopeyhdistys.fi/


KOTIAVUSTAJA-OMAISHOITAJA KOULUTUS

Kotiavustaja-omaishoitaja koulutus 9-12/1993

Kaustisen Evankelinen Kansanopisto


TALOUSKOULU

Talouskoulu 1-5/1993

Kokkolan Kotitalous – ja Sosiaalialan oppilaitos


AKTIIVI 4H-TOIMINTA LAPSENA JA NUORENA

4H-kerhonjohtajien peruskurssi 22.-23.1.1988

Keski-Pohjanmaan 4H-piiri