https://psykologinenensiapu.fi/
 
 
PSYKOLOGINENensiapu.fi Koulutus on yrityksemme rekisteröity tavaramerkki. 


PSYKOLOGISEN ENSIAVUN PERUSKOULUTUS

TÄYDENNYSKOULUTUS 


Tavoitteena on ymmärtää psykologisen ensiavun yhä syvällisempi merkitys nopeana kriisi-interventiona. Ymmärtää kriisityön tavoitteen ja merkityksen. Milloin ja miksi tukea tarvitaan? Saamme tietoa kriisiauttamisen eri muodoista (psykologinen ensiapu, defusing/purku, debriefing/jälkipuinti) ja vahvan tiedon ihmismielen toiminnasta erityisesti traumaattisessa kriisissä.


Opimme tuntemaan kriisin vaiheet, dissosiaatiota, posttraumaattisen stressihäiriön tunnistamisen merkityksen ja mitä kehossa sekä mielessä tapahtuu järkyttävässä kokemuksessa. Mikä on sensitiivisen traumainformoidun kohtaamisen merkitys kanssakäymisessä? Käsittelemme stressi  - ja eri ikäisten kriisireaktiota (lapsi, nuori ja aikuinen) ja miten autamme, tunnetaitojen merkitystä sekä hermojärjestelmän rentoutumisen merkitystä jälkivaikutusten ennaltaehkäisyssä. Tunnemme selviytymisen voimavaroja, surutyön ja traumatyön erot, kriisiajan varastoluetteloa, psykososiaalisen tuen palvelujärjestelmän ja lainsäädännön ohjausta.


KOULUTUKSEN SISÄLTÖ


* Kriisityön merkitys ja historiaa

* Mitä psykologinen ensiapu on?

* Mitä on kriisi ja kriisin vaiheet ml. kriisissä olevan kohtaaminen

* Mitä on trauma

* Traumainformoidut toimintamallit 

* Psykososiaalinen tuki ja palvelujärjestelmä Suomessa

* Posttraumaattinen stressihäiriö (PTSD ja cPTSD) ja ennaltaehkäisy 

* Toivon henkinen merkitys

* Itsetuntemus,- hoito ja rentoutuminen

* Päätös 


Harjoitukset/tehtävät, käytännön esimerkit, videot ja jaettava materiaali syventävät osaamista. Koulutuksesta saa pyynnöstä/sovitusti todistuksen.
PSYKOLOGISEN ENSIAVUN SYVENTÄVÄ KOULUTUS


Syvennämme tietämystä kriisin vaikutuksista yhteisöön, mistä tunnistaa resilientin yksilön ja yhteisön? Saamme tietoa surusta, miten kohdata sureva ja miten psykologista tukea surevalle annetaan. Käsitellään erityisesti lapsen suruun liittyvät myytit. Syvennämme tietoa stressin eri ulottuvuuksista, erityisesti psyykkisistä puolustusmekanismeista eli defensseistä. Mitkä ovat kriisin eri vaiheiden defenssit? Miten lievitämme ahdistusta ja vahvistamme palautumiskykyä? Saamme tietoa neuroseptiosta sekä menetelmistä oman hyvinvoinnin tukemiseen.


KOULUTUKSEN SISÄLTÖ


* Mitä suru on?

* Surun myyttejä 

* Surevan kohtaaminen

* Puolustusmekanismeja, kriisin eri vaiheiden defenssejä

* Stressi ja neuroseptio 

* Selviytymis - ja palautumiskyky 

* Rentoutuminen

* Päätös 


Harjoitukset/tehtävät, käytännön esimerkit, videot ja jaettava materiaali syventävät osaamista. Koulutuksesta saa pyynnöstä/sovitusti todistuksen.

Kohderyhmä: erityisesti sosiaali – ja terveydenhuollon, opetus, turvallisuus ja pelastusalan sekä seurakuntatyön ammattilaiset, erilaiset työyhteisöt, yhdistykset ja järjestöt. 


Koulutukset räätälöidysti tarpeiden mukaan ml. hinnat, aikataulut ja opetuskerrat. Tilaukset arkipäiville ja viikonlopuille. psykologinenensiapu@gmail.com